Liên hệ phòng khám

Phòng khám Đông Y Sơn Hà

Bạn đang bị 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗹𝗮́𝗰, 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗹𝗲́ ... bạn cảm thấy 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗶 khi đứng trước bạn bè, bạn cảm thấy 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘁𝘂̛̣ 𝘁𝗶𝗻 khi xin việc. Bạn 𝗯𝗶̣ người khác 𝘁𝗿𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝗼̣𝗰, đánh giá 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗮̉𝗺 chỉ vì dị tật về mắt không mong muốn.

Địa chỉ: Số 9 - Ngõ 387 Vũ Tông Phan - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0989.116.118
Email: dongysonha68@gmail.com